Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF ANSÖKAN FÖRE KURSEN HANDLEDARE FORUM
Startsida / Ansökan / Tidsplan
Sidan uppdaterades 2018-01-24 | Skriv ut 
Tidsplan
Instruktion Registrering
Steg 1. Registrering
Instruktion Önskemål om praktikapotek
Steg 2. Önskemål om praktikapotek
Steg 3. Komplettering till ansökan
Behörighet
Placering
Avanmälan
Instruktion återbudskö
Ersättning
Hela praktiken i annat land
FAQ ansökan och placering
Göteborgsstudenter kort praktik HT 2017

Generell tidsplan för kursen är

För Hösttermin (endast Uppsala universitet):
1-15 april             Registrering, anmälan och val
15 april                Sista anmälningsdatum
början på maj        Placering meddelas
15 maj                 Första dag för anmälan till återbudskö
1 juni                   Sista dag för anmälan till återbudskö

7 september         Behörighetskontroll (uppföljning tom sista vardag innan praktiksstart)
15 september        Kursstart med webföreläsning. Kursstart på apoteket sker nästkommande vardag.
slutet oktober        Universitetsvecka 1
början februari       Universitetsvecka 2
14 mars                Kursen är slut


För vårterminen (Uppsala och Göteborgs universitet):
15 sept-1 okt         Registrering, anmälan och val
1 oktober              Sista anmälningsdatum
slutet oktober        Placering meddelas
1 november           Första dag för anmälan till återbudskö
17 november         Sista dag för anmälan till återbudskö

25 januari             Slutgiltig behörighetskontroll
1 februari             Kursstart på apoteket (För uppsalastudenter gäller VT17 att kursen börjar 1/2 med introduktionsföreläsningar, praktikstart på apoteket 2/2)
mitten av mars      Universitetsvecka 1
mitten av maj        Universitetsvecka 2
31 juli                   Kursen är slut

För vårterminen VT18 (Umeå universitet):
15 sept-1 okt         Registrering, anmälan och val
1 oktober              Sista anmälningsdatum
slutet oktober        Placering meddelas
17 november         Sista dag för anmälan till återbudskö

12 februari kursstart på apotek

23 februari inlämning: EPL (student) (ska diskuteras med handledare)

16 mars halvtidsutvärdering (student+handledare)

12 april inlämning slutrapport  (student)

16 april inlämning: reflektiv kommunikation (student)

19 april inlämning slutbedömning (handledare) om förkortad praktik

20 april Obligatorisk uppsamling för alla i Umeå

19 april/1 juni sista dag på apotek Slutbedömning (handledare)

 

Skärtorsdag 29/3, klämdag 11/5 och röda dagar är lediga

 

 

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet