Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF HANDLEDARE
Startsida / Före kursen / Tillgodoräknande av arbete på apotek
Sidan uppdaterades 2018-09-20 | Skriv ut 
Tillgodoräknande av arbete på apotek
Behörighet
Kontakta apoteket
Studieplan
Ansökan till CSN
  Genvägar
 Ansökan Umeå universitet
 Beslut UU 2007 års studieordning
 Blankett för tillgodoräknande GU
 Blankett för tillgodoräknande UU
 Policy vid GU för legitimerade receptarier
 Policy för UU för legitimerade receptarier

Om du tidigare har arbetat på ett öppenvårdsapotek kan du få tillgodoräkna dig en del av kursen.

Följande gäller för 6 månaders praktiken på UU och GU:

* Arbete kortare än sammanlagt 12 veckor ger inget tillgodoräknande.

* Arbete omfattande minst 12 veckor (motsvarande heltid, 480 timmar) ger maximalt 1 månads förkortning av praktiken. Minst 8 veckor av arbetet skall vara genomfört efter påbörjat apotekarprogram.

* Minst 6 veckor av arbetet skall vara utfört på ett apotek i Sverige i de fall att du också arbetat utomlands.

Arbetet skall ha utförts på öppenvårdsapotek och med varierande arbetsuppgifter, ej endast kassaarbete och varuhantering, recepthantering eller egenvård är ett måste. Ansökan skall styrkas av intyg i original eller vidimerat av två personer (se nedan)från apoteket/apoteken. Intyget skall beskriva typ av tjänst och arbetsuppgifter förutom arbetad tid. Beslut och blankett hittar du under genvägar. 

Om du bifogar en kopia av intyget skall den vara vidimerad (bestyrkt av två personer, detta gäller alla sidor med text. Vidimering innebär att personen intygar att din kopia överensstämmer med för denne uppvisat original. Utöver namnunderskrift krävs namnförtydligande, adress eller telefonnummer till de personer som vidimerar kopian, detta görs direkt på kopian (inte på tom baksida).

* Studenter som redan är legitimerade receptarier kan söka om särskild förkortning på respektive universitet. Policy för tillgodoräknande finns under genvägar.

* Övriga fall bedöms individuellt.

Ansökan om tillgodoräknande ska insändas till respektive universitets kursansvarig helst i samband med ansökan till kursen, men allra senast en vecka före kursstart för GU-studenter och 2 veckor in på kursen för UU-studenter. Använd blankett som ligger under Genvägar. Senast 2 veckor in på din praktikperiod måste du, som erhållit förkortning, meddela kursansvarig och din handledare om du vill göra förkortad praktik.

Följande gäller för Umeå universitet:

* Information finns i Cambro
* Alla tillgodoräknande bedöms individuellt. Maximalt kan du beviljas 6 veckor, som ger 9 hp.
* Ansök här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

Observera att även om du erhåller förkortad praktik så innebär INTE detta att du automatiskt blir godkänd på kursen vid den förkortade kurstidens slut. Om du inte uppfyller alla kursmål kan praktikperioden komma att förlängas.

Frågor? Vänd dig till resp. universitets kursansvarig!

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet