Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF HANDLEDARE
Startsida / Ansökan / Behörighet
Sidan uppdaterades 2017-10-19 | Skriv ut 
Ansökan
Komplettering till ansökan
Behörighet
Placering
Avanmälan
Instruktion återbudskö
Ersättning
Hela praktiken i annat land
FAQ ansökan och placering
Göteborgsstudenter kort praktik HT 2017

Behörighet för att tilldelas en praktikplats
För studenter vid Uppsala och Göteborg universitet: För att du ska tilldelas en praktikplats krävs 219 högskolepoäng godkänt inom apotekarprogrammet. Behörighetskontroll för detta görs i samband med sista dag för ansökan. 

För Umeåstudenter: krävs 30 hp godkända kurser från år 1-2 inom masterprogrammet i farmaci samt avlagd receptarieexamen

Har du inte uppnått denna behörighet senast sista dagen för ansökan kommer du inte få en praktikplats vid lottningen. Dock kan det ev. finnas möjlighet att bli placerad senare, om du blir behörig för placering. Kontakta kursansvarig vid Göteborgs och Umeå universitet eller praktikadministratören vid Uppsala universitet, beroende på din studieort, när du uppnått behörighet för placering. Behörighetskontroll görs på respektive universitet.


Behörighet för att börja praktiken
Uppsalastudenter

För tillträde till kursen krävs att:

- Alla kurser inom apotekarprogrammets termin 1-8 ska vara avslutade med godkänt resultat. Inom de valbara kurserna ska minst 15 hp vara på avancerad nivå för studenter antagna HT12 eller tidigare. För studenter antagna VT13 eller senare ska 30 hp vara på avancerad nivå.

- Fördjupningsprojektet på termin 9 ska vara genomfört. Detta innebär att den muntliga presentationen ska vara godkänd och att slutlig skriftlig rapport ska vara inlämnad till examinator.

Behörighet för tillträde ska vara uppfyllt senast 7 dagar innan kursstart. Det vill säga, om du inte uppfyller detta krav så får praktiken inte påbörjas och du får vänta och anmäla dig igen till nästa kurstillfälle.

Göteborgsstudenter
För tillträde till kursen krävs godkända kurser omfattande 240 högskolepoäng inom apotekarprogrammets termin 1-8 senast vid kursstarten. Det vill säga, om du inte uppfyller detta krav så får praktiken inte påbörjas och du får vänta till nästa kurstillfälle. OBS! Kontrollera era Ladok-utdrag noga, både GU och Chalmers, så att alla genomförda och tillgodoräknade kurser är registrerade! Om något saknas finns det risk för att man inte bedöms som behörig.

Umeåstudenter
”För tillträde till kursen krävs Receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper samt avklarade kurser i Organisk kemi med läkemedelsinriktning (5KE116, 15 hp), Läkemedelsanalytisk kemi (5KE121, 7,5 hp), Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning (5KE120, 7,5 hp ), Molekylärbiologi och molekylärgenetik (5MO024, 15 hp), Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism (3FA011, 7,5 hp), Läkemedelsformulering (3FA010, 7,5 hp), Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi (5FA004, 7,5 hp), och Klinisk farmaci (3FA014, 7,5 hp) samt genomgången kurs i Examensarbete i farmaci (5FA008, 30 hp), eller motsvarande kunskaper.”

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet