Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF HANDLEDARE
Startsida / Ansökan / Göteborgsstudenter kort praktik HT 2017
Sidan uppdaterades 2018-08-14 | Skriv ut 
Ansökan
Komplettering till ansökan
Behörighet
Placering
Avanmälan
Instruktion återbudskö
Ersättning
Hela praktiken i annat land
FAQ ansökan och placering
Göteborgsstudenter kort praktik HT 2017


Information på den här sidan gäller ENDAST dig som ska göra praktik under termin 5 på Apotekarprogrammet i Göteborg.


Registrering

Ansökan till kursen kan endast ske under perioden 18-30 april!

Du registrerar dig och följer de vanliga instruktionerna (http://www.apoteksfarmaci.se/go.asp?id=117) med några UNDANTAG:

1. Praktiktermin - ditt enda val är HT 2020, vilket du också ska välja.
2. Du ska INTE kryssa i rutorna Tillgodoräknande eller Resttentor.

Önskemål om praktikapotek
Du följer den instruktion som redan finns: http://www.apoteksfarmaci.se/go.asp?id=118

Du kan lämna in dina önskemål under perioden 18 april till 30 april.

Komplettering av ansökan
Du behöver inte göra något gällande Tillgodoräknande eller Resttentor.

Du som är vårdnadshavare för barn under 16 år kan ansöka om förtur. Ett personbevis (familjebevis) som styrker att du är vårdnadshavare måste bifogas ansökan om förtur. Blankett för ansökan hittar du på GUL:s Öppna sidor. Förtursansökan måste ha inkommit till oss senast den 2 maj.

Behörighet
Du som är behörig att påbörja termin 5 är också behörig för denna kurs.

Placering
Platser på apotek fördelas genom lottning. Alla som registrerat sig får ett lottnummer från 1-antalet sökande. De som är beviljade förtur får lägst lottnummer och placeras först. Alla placeras sedan efter en rak turordning vilket innebär att först placeras den som har lägst lottnummer dvs nummer 1. Placering sker baserat på de apoteksönskningar som du gjort i din apoteks-önskelista. Lottnummer 1 får alltså alltid sin förstahandsönskning. Lottnummer 2 placeras sedan på de lediga apotek som finns, vilket gör att den får sin förstahandsönskning om det apoteket inte är upptaget av studenten med lottnummer 1. Sedan placeras lottnummer 3. Den personen har då möjlighet att placeras på alla apotek utom de som lottnummer 1 och 2 önskat. Och så vidare...

Du meddelas din placering i början av juni. Du som då inte är behörig till termin 5 får ett mejl av kursansvarig att din placering är villkorad.

Avanmälan
Om du av någon anledning inte vill gå kursen trots att du har tilldelats en praktikplats ber vi dig att snarast meddela din praktikplacerare och kursansvarig.

Återbudskö
Det finns ingen återbudskö för denna kurs.

Ersättning
Under praktiken står apoteken för viss ekonomisk ersättning för merkostnader mm. Villkoren är olika för olika apoteksaktörer. Du bör därför läsa igenom detta innan du gör dina apoteksval. Har du frågor runt ersättningar ska du vända dig direkt till respektive apoteksaktör enligt kontaktinformation nedan. Universiteten kan inte svara på frågor runt deras ersättning då det är upp till apoteksaktörer och facken att förhandla detta.

Lloyds apotek
Praktikantbidrag: 1800 kr/månad (skattepliktigt)
Rese- och boendebidrag om du blir placerad på annan ort: 5000 kr/månad

Praktiksamordnare Åsa Bengtsson: asa.bengtsson@lloydsapotek.se

 

Apotek Hjärtat
Praktikförmån: 1500 kr/månad (skattepliktigt)
Rese- och boendebidrag: Busskort/pendlingskort för billigaste färdmedlet. Bidrag vid dubbelt boende. Maxersättning totalt: 5000 kr/ månad.


Praktiksamordnare: Sandra Johansson Ikem eller Frida Nordlund

Telefon: 073-8670121 alt 076-720 10 20

Apoteket AB
Praktikantbidrag: 1700 kr/månad (skattepliktigt)
Rese- och boendebidrag om du blir placerad på annan ort: 5000 kr/månad

Praktikantsamordnare: Efva Andersson, praktikant@apoteket.se

Apoteksgruppen

Rese och boendebidrag är upp till respektive apoteksägare att besluta i samråd med studenten/studenterna.

Praktikantsamordnare: Sara Wurtz, hr.drift@apoteksgruppen.se

Kronans apotek
Rese- och boendebidrag om du bli placerad på annan ort:

Boendebidrag vid dubbelt boende (max 5000 kr/månad) och/eller resebidrag (max 2000 kr/mån).

 
Praktiksamordnare: Kristina Malmquist, kristina.malmquist@kronansapotek.se

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet