Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF HANDLEDARE
Startsida / Före kursen / Behörighet
Sidan uppdaterades 2017-10-19 | Skriv ut 
Tillgodoräknande av arbete på apotek
Behörighet
Kontakta apoteket
Studieplan
Ansökan till CSN
Innan kursen startar måste du se till att du uppfyller kursens behörighetskrav. Det innebär att du måste kontrollera att du har alla de poäng som krävs för att få påbörja kursen. Det är ditt ansvar att se till att alla kurser som du är godkänd i är inrapporterade i UPPDOK/LADOK samt Ladok Chalmers (Göteborg). Göteborgsstudenter, vi som bedömer er behörighet har tillgång till Ladok Chalmers, men det är ditt ansvar att kontrollera att allt är inrapporterat.

Uppsalastudenter
För tillträde till kursen krävs att:

- Alla kurser inom apotekarprogrammets termin 1-8 ska vara avslutade med godkänt resultat. Inom de valbara kurserna ska minst 15 hp vara på avancerad nivå för studenter antagna HT12 eller tidigare. För studenter antagna VT13 eller senare ska 30 hp vara på avancerad nivå.

- Fördjupningsprojektet på termin 9 ska vara genomfört. Detta innebär att den muntliga presentationen ska vara godkänd och att slutlig skriftlig rapport ska vara inlämnad till examinator.

Behörighet för tillträde ska vara uppfyllt senast 7 dagar innan kursstart. Det vill säga, om du inte uppfyller detta krav så får praktiken inte påbörjas och du får vänta och anmäla dig igen till nästa kurstillfälle.


Göteborgsstudenter
För tillträde till kursen krävs avslutade kurser omfattande 240 högskolepoäng inom apotekarprogrammets termin 1-8 senast vid kursstarten. Det vill säga, om du inte uppfyller detta krav så får praktiken inte påbörjas och du får vänta till nästa kurstillfälle.

Umeåstudenter
För förkunskapskrav Umeå universitet se: http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=17241. Mer information finns på Cambro.Du som har icke godkända kursmoment måste kontakta kursansvarig (studenter vid Göteborgs och Umeå universitet) eller praktiksamordnaren (studenter vid Uppsala universitet) så snart du vet att du är godkänd eller underkänd. Vi gör regelbundna behörighetskontroller och kan kontakta dig för att få resultat bekräftade.

Om du är underkänd på sista möjliga tentamensdatum innan kursstart och inte hör av dig riskerar du att förlora din plats om du inte meddelar kursansvarig (studenter vid Göteborgs och Umeå universitet) eller praktiksamordnaren (studenter vid Uppsala universitet) och förklarar hur du planerar att bli godkänd innan kursstart. Notera när sista behörighetskontrollen genomförs inför höst- respektive vårtermin.

Om du inte kontaktat oss efter tentamen där du tenterat eller skulle ha tenterat enligt ovan kommer följande att ske:
* Om det bedöms att du inte har en rimlig möjlighet att bli godkänd på alla kursmoment innan kursstart blir du kontaktad via e-post som du lämnat på hemsidan.
* Du ska då svara inom 2 dagar annars förlorar du din placering.

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet