Användarnamn:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
OM TAF HANDLEDARE
Startsida / Ansökan / Komplettering till ansökan / Förtur till placering
Sidan uppdaterades 2017-09-20 | Skriv ut 
Ansökan
Komplettering till ansökan
Förtur till placering
Resterande kursmoment
Tillgodoräknande av tidigare studier
Behörighet
Placering
Avanmälan
Instruktion återbudskö
Ersättning
Hela praktiken i annat land
FAQ ansökan och placering
Göteborgsstudenter kort praktik HT 2017
  Genvägar

 Blankett för ansökan om förtur Göteborgsstudenter
 Blankett Kompletteringsutbildning Göteborg

Förtur till placering ges mycket restriktivt.

Grunden i placeringsprocessen är att alla ska lottas till en plats under samma förutsättningar. Systemet är utarbetat i samarbete med studentkårerna. Några undantag är dock nödvändiga för att tillgodose speciella behov. Vid beviljan av förtur har du bättre chans att få placering på ett av ens toppönskemål.

Det finns vissa skäl som kan ge förtur:

1. Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år 
Ett personbevis (familjebevis) som styrker att du är vårdnadshavare måste bifogas ansökan om förtur.

2. Om du har en sjukdom som kräver vård vid en viss vårdinrättning
Intyget rörande sjukdom ska innehålla uppgifter om:
* var du vårdas
* varför det är lämpligt eller olämpligt med flytt
* tydligt framgå att detta gäller för praktikperioden

Övriga fall bedöms individuellt och mycket restriktivt.

Ansökan om förtur lämnas in i samband med ansökan till praktiken. Ansökan om förtur pga sjukdom måste styrkas av nyskrivet intyg (max 2 månader gammalt). Intyget ska vara undertecknat av personen som är ansvarig för studentens vård och det ska finnas ett telefonnummer till vårdgivaren så att uppgifterna kan kontrolleras. Du som söker förtur måste också ge vårdhavaren tillstånd att intyga till placeringsansvarig eller kursansvarig att intyget är korrekt. Sänd intyg till placeringsansvarig på respektive studieort. Göteborgsstudenter använder avsedd blankett, se Genvägar.

Intyg som du bifogar skall vara original eller vidimerade kopior (bestyrkta av två personer, detta gäller alla sidor med text. Vidimerad innebär att personen intygar att din kopia överensstämmer med för denne uppvisat original. Utöver namnunderskrift krävs namnförtydligande, adress eller telefonnummer till de personer som vidimerar kopian, detta görs direkt på kopian (inte på tom baksida).

 
TAF - en kurs på apotekarprogrammet Uppsala Universitet | Göteborgs Universitet